SOEST

Steenhoffstraat 9b, 3764 BH

De fairtrade cadeauwinkel

Privacybeleid Stichting Wereldwinkel Soest


Uitgangspunt

Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Soest baseert haar onderstaand privacy beleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel registratie persoonsgegevens

De Stichting registreert één of meer persoonsgegevens van:
 • vrijwilligers die zijn verbonden aan de stichting,
 • klanten van de stichting,
 • leveranciers van de stichting,
 • relaties van de stichting,
 • geboortedatum (enkel van vrijwilligers van de stichting).


De stichting registreert van bovenstaande personen persoonsgegevens met het doel om de uitvoering van de werkzaamheden binnen de stichting optimaal te laten verlopen of die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.
Welke gegevens worden in het bestand opgenomen?
Van bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:

Van vrijwilligers van de stichting

 • zie formulier “toestemmingsverklaring ingeschreven vrijwilliger”
 • zie formulier “aanmelding nieuwe vrijwilliger”

Van klanten van de stichting

 • naam
 • e-mailadres

Van leveranciers en relaties van de stichting

 • naam
 • e-mailadres
 • adres, postcode en huisnummer
 • telefoonnummer

Daarnaast worden ook bankrekeningnummers geregistreerd als vrijwilligers onkosten declareren, er op rekening wordt gekocht en als het leveranciers betreft.

Bestanden van personen worden digitaal geregistreerd

Vrijwilligersovereenkomsten en gespreksverslagen worden bewaard bij het secretariaat. In de winkel ligt een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de vrijwilligers.

De stichting bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden

Nieuwe vrijwilligers, klanten, leveranciers en relaties, worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacy beleid van de stichting en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij, indien van toepassing, bij aanmelding schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de stichting.
Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Bescherming van gegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Beheer van de gegevens

Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het secretariaat. Er zijn door het stichtingsbestuur geen afspraken gemaakt met externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst.

Website www.wereldwinkelsoest.nl

We gebruiken op deze website alleen een Google Analytics-code om te kunnen bijhouden hoeveel bezoekers de site trekt. We slaan dus géén IP-adressen op en kunnen daardoor verder niet zien wie onze website bezocht heeft. Hieronder de volledige verklaring zoals we dit verplicht zijn.

Google Analytics

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics.

Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (AVG 2018) mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren.

Vragen en klachten

Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur via Protected email address.
Het bestuur zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten.