SOEST

Steenhoffstraat 9b, 3764 BH

De fairtrade cadeauwinkel

Fairtrade

Geschiedenis


Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op het rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkelste beginnen om toch iets te doen.

Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angola koffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop en sinds die tijd werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Doel


1. Wereldwinkels willen de eerlijke handel met producenten uit ontwikkelingslanden bevorderen en ijveren voor een betere markttoegang van producenten uit deze landen. Het verkopen van deze producten is voor Wereldwinkels één van de middelen om dit doel te realiseren.
Om de producenten blijvend te ondersteunen zijn Wereldwinkels voortdurend in ontwikkeling ten behoeve van verhoging van de omzet.

2. De Wereldwinkel Soest tracht dit doel onder meer te bereiken door het vorm en inhoud geven aan alternatieve handel door:
  • de bewustwording en daardoor de betrokkenheid en de solidariteit te bevorderen van mensen in Soest bij sociale, politieke, culturele, economische en ecologische ontwikkelingsvraagstukken in relatie tot onrechtvaardige wereldhandelsstructuren;
  • het bevorderen van het kritisch consumeren;
  • mee te werken aan de vergroting van de economische betekenis van de alternatieve handel op de consumentenmarkt;
  • het beïnvloeden van de publieke opinie.