Steenhoffstraat 9b
De fairtrade cadeauwinkel

Algemene gegevens


Naam instelling

Stichting Wereldwinkel Soest
Een ANBI instelling
RSIN/Fiscaal nummer: 800315248
Datum van oprichting: 24-07-1991


Vestiging

Wereldwinkel Soest
Steenhoffstraat 9b
3764 BH Soest

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op het rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkelste beginnen om toch iets te doen.
Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angola koffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop en sinds die tijd werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Doel

1. Wereldwinkels willen de eerlijke handel met producenten uit ontwikkelingslanden bevorderen en ijveren voor een betere markttoegang van producenten uit deze landen. Het verkopen van deze producten is voor Wereldwinkels één van de middelen om dit doel te realiseren.
Om de producenten blijvend te ondersteunen zijn Wereldwinkels voortdurend in ontwikkeling ten behoeve van verhoging van de omzet.

2. De Wereldwinkel Soest tracht dit doel onder meer te bereiken door het vorm en inhoud geven aan alternatieve handel door:
  • de bewustwording en daardoor de betrokkenheid en de solidariteit te bevorderen van mensen in Soest bij sociale, politieke, culturele, economische en ecologische ontwikkelingsvraagstukken in relatie tot onrechtvaardige wereldhandelsstructuren;
  • het bevorderen van het kritisch consumeren;
  • mee te werken aan de vergroting van de economische betekenis van de alternatieve handel op de consumentenmarkt;
  • het beïnvloeden van de publieke opinie.


Beleidsplan

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken.
Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren.
Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel?

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling.
De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen.
Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.
Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Bijna alle Wereldwinkels zijn zelfstandige organisaties, meestal verenigingen of stichtingen; een deel van deze Wereldwinkels heeft zich net als de Wereldwinkel Soest aangesloten bij de Stichting Wereldwinkels Nederland.
Wereldwinkels onderscheiden zich van andere winkels doordat we artikelen uit ontwikkelingslanden verkopen die aan de volgende punten voldoen:
  • Respect voor mens en milieu
  • Een duurzame handelsrelatie
  • Ondersteuning bij productontwikkeling
  • Transparantie van de handelsketen
De bedrijven van producenten en exportorganisaties die het assortiment van de Wereldwinkels leveren, hebben allemaal een expliciet sociaal beleid.
Zo zijn veel van de mensen die de producten maken arm en/of ‘kansarm’: zij maken weinig kans op ontwikkeling.
Zonder fairtrade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt.

Respect voor mens en milieu

Een van de criteria zegt dat producten gemaakt en verhandeld moeten zijn met respect voor mens en milieu. Daar is op diverse manieren aandacht voor. Zo streeft iedereen in de fairtrade handelsketen naar verbetering van de positie van vrouwen en naar afwezigheid van discriminatie naar ras, geslacht of godsdienst. Producenten moeten zorgen voor behoorlijke werkomstandigheden en vakbondsvrijheid voor hun werknemers.
Hun activiteiten mogen het milieu niet te zeer belasten en er mag geen sprake zijn van uitbuiting van kinderen. Als kinderen bij de productie helpen, dan moet dat zeer beperkt zijn, niet een verplicht karakter hebben.
Daarnaast moeten zij naar school kunnen en vrije tijd hebben.

De fairtrade criteria stellen dat producenten een ‘leefbaar loon’ horen te krijgen. Eerder werd dit een ‘eerlijke prijs’ genoemd. Producenten moeten naar lokale maatstaven in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Als ze fulltime voor fairtrade handelsorganisaties werken, moeten ze daarvan voedsel, kleding en onderdak en hun bedrijfsvoering kunnen bekostigen en hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Duurzame handelsrelatie

Importeurs van fairtrade producten gaan een langdurige handelsrelaties met producenten aan. Dit biedt hun voor langere tijd zekerheid. Ook een voorschot kan producenten helpen.
Elke importeur biedt op zijn eigen manier ondersteuning aan producenten.

Ondersteuning bij productontwikkeling en bedrijfsvoering

Producenten verdienen naast de zekerheid van een langdurige handelsrelatie ook steun en advies. Bij de ontwikkeling van hun bedrijf en producten, in de vorm van adviezen, krediet of bemiddeling.
Maar ook door bijvoorbeeld informatie te geven over de wensen en verwachtingen van consumenten in het Westen, waardoor ze meer producten kunnen verkopen. Of door het vinden van en toegang krijgen tot nieuwe afzetmarkten voor hun producten.
Door daar waar nodig ondersteuning te bieden, maakt fairtrade producentenorganisaties sterker en onafhankelijker. Het uiteindelijke doel is tenslotte dat producenten ook mainstream kunnen verkopen en verder kunnen groeien.

Transparantie van de handelsketen

Wereldwinkels betrekken het overgrote deel van het assortiment bij importeurs die voldoen aan de fairtrade criteria. Ook importeurs doen niet altijd rechtstreeks zaken met producenten: ze werken bijvoorbeeld regelmatig samen met exportorganisaties. Dat is geen probleem zolang de werkwijze van de importeurs en die van haar producentenorganisaties maar transparant is.
In de fairtrade keten geven alle partners inzicht in hun handelswijze en hun bedrijfsvoering. Deze transparantie is van belang voor de betrouwbaarheid van de hele keten.

Bestuur

Voorzitter: Martin Wiedijk
Secretaris: Joke Bons
Penningmeester: Henk ten Seldam
Algemeen lid (inkoopcoördinator): Dike Buning
Algemeen lid (winkel-/verkoop-/PR-coördinator): Jan Buning


Beloningsbeleid

Bij de Wereldwinkel Soest werken alleen vrijwilligers.
De ongeveer 33 medewerkers van de Wereldwinkel Soest krijgen geen beloning.

Financiële verslagen

Hiernaast treft je een overzicht van de verschillende financiële documenten van de afgelopen jaren.